Túi Block Header

Túi Block Header là loại túi mới nhưng hữu ích, được kết dính dưới dạng gói 100 chiếc hoặc 200 chiếc (tùy theo yêu cầu của khách hàng) bằng các lỗ nhiệt. Khách hàng có thể dễ dàng lấy từng túi ra để đóng gói.
Hiện nay, túi này được sử dụng ngày càng nhiều trong các siêu thị.