Nguyên Liệu Nhựa

Vật liệu nhựa là các hợp chất được sản xuất tổng hợp được tạo ra từ các polyme, các phân tử dài được xây dựng thành các chuỗi nguyên tử cacbon. Polyme là một phân tử rất lớn được tạo ra từ sự lặp lại của các mảnh nhỏ được gọi là monome. Các khoảng trống trong chuỗi chứa đầy các nguyên tử hydro, nitơ, oxy và lưu huỳnh.