TÚI ĐỰNG LY TRÀ SỮA

Túi đựng ly trà được sản xuất thành 2 cỡ: túi đựng trà sữa 1 ly và túi đựng trà sữa 2 ly.